05/12/2023 22:19:37

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACRenovació d'abonaments esportiusNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Servei.
Descripció Mitjançant aquest servei es podrà Renovar els abonaments esportius sempre que no es produeixin canvis respecte a l'anterior.

Tipologia de la tramitació Extern específic.

Destinataris/àries Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física.
Canals de realització Telemàticament en aquest enllaç

Presencialment en:
- En el Palau Municipal d'esports Melani Costa de Calvià. De dilluns a divendres en horari de 9 a 14h i de 16 a 20.30h. Telèfon 971 670 310.
- En la Pista d'Atletisme. De dilluns a divendres de 9 a 14h. Telèfon 971 670 310.
- En la Piscina de Son Ferrer. Tancat el mes de juliol. Telèfon 971 139 204.
- En el Pavelló de Galatzó. De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 20.30h. Telèfon 971 696 043.
Tributs Pagament amb targeta de crèdit

1. En les entitats col·laboradores següents en les quals no cal tenir compte obert: Santander, Bankia, CaixaBank («La Caixa»), Banca March, Banc Santander, Banc Bilbao Biscaia Argentaria, Banc Sabadell i Cajamar Caixa Rural (amb autoliquidació).
2. En els caixers automàtics habilitats a aquest efecte en les citades entitats, a través del codi de barres que figura en l'imprès (amb autoliquidació).
3. Per via telemàtica en aquesta direcció

Col·lectius exempts de pagament:
- Persones amb discapacitat
- Persones jubilades i pensionistes
- Persones en situació de desocupació sense subsidi
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat Obligatori Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
OMDM Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals
Veure Fitxer...

Tramitació presencial
Descarregar
Tramitació telemàtica
Tramitar