05/12/2023 23:43:00

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACRecollida de branques i restes de podaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l' Administració
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Servei.
Descripció A través de l'opció tramitar, seleccionant la recollida de branques accediràs al formulari de sol·licitud de les mateixes.
La recollida es realitzarà de dilluns a divendres en torn de matí.
Les restes de poda hauran de poder ser recollides directament per la grua d' un camió pop.
Les restes de palmera no són compostables pel que es consideren rebuig i no es retiren a domicili. Es poden portar a la Deixalleria en mans lligats de com a màxim 50 cm de longitud.
Màxim cinc metres cúbics per servei i tres serveis al mes.
No formen part d' aquest servei de recollida especial els residus generats com a resultat de desbrossament o poda de solars no habitats.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física.

No formen part d' aquest servei de recollida especial els residus generats com a resultat del servei realitzat per una empresa o professional autònom.
No formen part d' aquest servei de recollida especial els residus generats en comerços, serveis o indústries.
Termini de presentació Només es poden treure a la via pública amb autorització del servei... Per la qual cosa s' ha de demanar sempre prèviament.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació • En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
• En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
• En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
• En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
• Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Servei gratuït.
Efectes del silenci administratiu Desestimatoris.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat Obligatori Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació telemàtica
Tramitar