05/12/2023 23:22:01

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACRecollida domiciliària de trastos i electrodomèsticsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Matèria Relacions de la ciutadania, empresa, entitats o personal públic amb l'Administració.
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Servei.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció A través de l'opció tramitar accediràs a la sol·licitud de recollida de trastos, t'expliquem com i recorda NO es recull més de 5 objectes en cada cita.
Els trastos es recullen des de les 6 h fins a les 20 h.
Només es poden treure els trastos quan es tingui la confirmació de la cita per email.

Els trastos han de dipositar-se en la vorera, davant del portal.

Has de dir-nos que tipus de trasto és:

- Un llit la considerem 3 peces pel que 2 llits excedirien el màxim d'embalums que es poden treure a via pública. El mateix ocorre quan és una llitera, un llit niu o un llit moble, en la qual hi ha calaixos, portes, planxes de fusta, etc. En tots aquests casos cal desmuntar-los i treure'ls en dues vegades.
- Llistons de fusta i parquet. Les fustes fines, tipus llistons o el parquet, es poden lligar o embalar i fer petits paquets, cadascun d'ells comptarà com un.
- Els armaris i mobles de gran grandària, s'han de desmuntar. Cadascuna de les peces comptarà com un trasto i es podran recollir 5 de les peces en cada cita.
- Podem recollir objectes com a catifes, gespa artificial, moquetes, etc. Aquests objectes els hauràs d'enrotllar i lligar de tal forma que en dipositar-les en la via pública no suposin un perill per als i les vianants. Cada rotllo comptarà com un trasto.
- Podem recollir caixes sempre que no siguin de cartó. Les caixes de cartó s'han de tirar al contenidor de paper/cartó (blau) degudament plegades.
- Calvià 2000 recull les restes de poda a domicili sempre que no es tracti de palmera, cactus, iuca o similar. Pots realitzar la petició emplenant el formulari o trucant per telèfon al 971699202. Una altra manera de desfer-te de les restes de poda o palmera és portar-los de manera gratuïta a la Deixalleria municipal. També pots lliurar-les en la planta de compostatge de Tirme de Costa de la Calma. És un recurs gratuït i accepten tant a particulars com empreses. No es poden tirar les restes de poda als contenidors. Utilitzant el servei de recollida s'evita la saturació dels contenidors de rebuig, a més d'aconseguir reutilitzar aquesta fracció obtenint compost.
- Pots treure cristalls, sempre que estiguin degudament encastats en el seu moble, amb marc o degudament protegits i/o embalats, com et mostro en la imatge. Mai es podran treure si poden ser un perill per a la ciutadania.
- Hi ha residus perillosos que no es recullen a domicili, però que sí que pots portar a la Deixalleria. Per als residus perillosos que no puguis portar a la Deixalleria hauràs de posar-te en contacte amb un gestor autoritzat.
- Per al reciclatge de l'oli de cuina usat hi ha instal·lats uns contenidors en diferents zones del municipi. En cas de tractar-se d'una mena d'oli pots portar-lo a la Deixalleria.
- Els pneumàtics no es recullen a domicili però sí que es poden emportar a la deixalleria. Per a desfer-te d'ells també pots posar-te en contacte amb SIGNUS, accedeix i cerca l'opció.
Destinataris/àries Ciutadania i empreses.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física.
No formen part del servei de recollida especial els residus voluminosos quan es generin en comerços, serveis o indústries.
Termini de presentació Només es poden treure trastos a la via pública amb autorització del servei. Ja sigui mitjançant trucada telefònica o emplenant el formulari web. Pel que s'ha de sol·licitar sempre prèviament.
Canals de realització Electrònic i presencial.
Lloc de presentació - En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.
Tributs Servei gratuït.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Observacions Objectes que NO recull Calvià 2000 i que poden dur-se a la Deixalleria:

- Vidres
- Neons i fluorescents
- Bombetes i llums
- Piles, bateries i motors
- Materials d'obra
- Aparells electrònics petits com a mòbils, portàtils, minicadenes, etc.
- Articles petits de cuina com a batedores, coberteria, etc.
- Articles petits generals com a pilotes, planxes per al pèl, ventiladors, maletes
- Electrodomèstics petits com a microones
- Extintors
- Robes i teles
Informació Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions. Per a això és necessari disposar d'un certificat electrònic de representant.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat Obligatori Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tramitació telemàtica
Tramitar