03/12/2023 08:58:23

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCita prèvia instal·lacions esportivesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Nivell de Modernització 3. Iniciació electrònica

Informació
Periodicitat Continu.
Tipus de tramitació Serveis.
Tipologia de la tramitació Extern específic.
Descripció A través de l'opció tramitar accediràs a la sol·licitud de cita prèvia per a reservar instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Calvià. Trobaràs tota la informació així com els horaris actualitzats.

Podràs reservar tant des del Mòbil com de des d'un ordinador en l'apartat de Cita prèvia: Instal·lacions esportives municipals de Calvià i tràmits.
És obligatòria la RESERVA PRÈVIA per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

Gimnasos i piscines: cada reserva té una durada màxima d'1 h. El nombre màxim de reserves diàries és de 3 per persona usuària.
Tràmits: Cada reserva té una durada màxima de 30 minuts.

La reserva serà CONFIRMADA de manera automàtica. Si vols cancel·lar la teva reserva (i no has rebut el correu de confirmació) envia'ns un WhatsApp al 689 08 53 78. De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

És obligatori complir totes les mesures d'higiene i protecció.
Administració Ciutadania.
Forma d'inici Instància de part.
Subjecte Qualsevol persona física.
Canals de realització Electrònic i presencial.

Lloc de presentació - A través de l'aplicació a la qual estàs accedint en l'opció tramitar.
- A la web de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE).
- En el registre electrònic de l'Ajuntament, així com en els restants registres electrònics de qualsevol de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.
- En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
- Presencialment, qualsevol de les Oficines d'assistència en matèria de Registre.

Pots plantejar consultes en la següent adreça ice@calvia.com
Efectes del silenci administratiu Desestimatoris.
Resolució Fi vía administrativa.

Documentació que s'ha d'aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud: Formulari web degudament emplenat. Opcional Telemàtica

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
Normativa
LO 3/2018 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
­L 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació telemàtica
Tramitar