03/12/2023 08:40:17

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de CalviÓ

Sense limitaciˇ horÓria, sense desplašaments, de manera rÓpida i segura.

OpenCERTIACPrestacions socials de carÓcter econ˛mic per al curs escolarNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
MatŔria Beques, ajudes i premis.
Periodicitat Subjecte a convocat˛ria.
Tipus de tramitaciˇ Procediment.
Tipologia de la tramitaciˇ Extern com˙.
Descripciˇ L'objecte d'aquesta convocat˛ria Ús oferir una prestaciˇ social de carÓcter econ˛mic per a cobrir les despeses relacionades amb l'inici del curs escolar, per a l'alumnat d'educaciˇ infantil de segon cicle, educaciˇ primÓria, Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria o Batxiller, matriculat en els centres p˙blics de les Illes Balears, resident i empadronat en el municipi de CalviÓ.

A l'efecte d'aquesta convocat˛ria es consideren conceptes finanšables la despesa o les despeses en quŔ incorri la persona beneficiÓria en la compra del segŘent material fins al lÝmit fixat en aquesta convocat˛ria de prestaciˇ social de carÓcter econ˛mic per al curs escolar:

a) Llibres de text: material imprŔs de carÓcter durador en el qual es recullen els continguts corresponents al currÝculum vigent d'una Órea, Ómbit, matŔria o m˛dul per a un determinat curs, cicle o nivell.
b) Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats: es podrÓ incloure el material digital amb llicŔncia limitada a un curs escolar. TambÚ s'inclou el material informÓtic de carÓcter no inventariable, que es requereixi per al desenvolupament de les activitats derivades del currÝculum en el centre i es recullen els continguts corresponents al currÝculum vigent d'una Órea, Ómbit, matŔria o m˛dul per a un determinat curs, cicle o nivell.
c) Material curricular: aquell material que, sense tractar-se de llibres de text, tÚ un carÓcter complementari als mateixos i es requereix per al desenvolupament de les activitats derivades del currÝculum en el centre. A l'efecte d'aquesta convocat˛ria tambÚ es considerarÓ material curricular els quaderns de l'alumne/a associats al llibre de text.
d) Material complementari destinat a activitats de carÓcter escolar: equipament per a esport, material fungible com ara bolÝgrafs, retoladors, quaderns, llapis, etc., llibres de lectura, diccionaris, motxilles o maletes escolars, cadires i taules d'estudi. Uns altres que es requereixin per a l'inici i seguiment del curs escolar.
e) Infraestructura informÓtica destinada a l'estudi: tauletes, ordinadors portÓtils o de taula, ratolins, pendrives, impressores, altres materials informÓtics complementaris.
f) Els llibres i materials impresos o en suport digital destinats a afavorir el desenvolupament del procÚs d'ensenyament i aprenentatge adaptat a l'alumnat amb necessitats educatives especÝfiques.
Destinataris/Óries Ciutadania.
Forma d'inici InstÓncia de part.
Requisits d'iniciaciˇ Podran ser beneficiÓries d'aquesta prestaciˇ social de carÓcter econ˛mic les unitats familiars que compleixin els segŘents requisits:
1. La persona solĚlicitant, i l'alumnat hauran de ser residents i estar empadronats en el municipi de CalviÓ amb una antiguitat mÝnima del primer dia hÓbil de l'any en curs.
2. L'alumnat haurÓ d'estar matriculat, en el curs corrent, en un centre p˙blic d'educaciˇ infantil segon cicle, educaciˇ primÓria, Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria, o Batxiller, de la comunitat aut˛noma de les Illes Balears.
3. El lÝmit d'edat de l'alumnat per a poder ser persona beneficiÓria de l'ajuda Ús de 21 anys (inclosos).
4. La unitat familiar no pot superar els segŘents lÝmits d'ingressos indicats en les bases de la convocat˛ria en el moment de presentar la solĚlicitud.
Canals de realitzaciˇ Electr˛nic o presencial.
Lloc de presentaciˇ - Preferentment en el registre electr˛nic de l'Ajuntament, aixÝ com en els restants registres electr˛nics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1. Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de RŔgim JurÝdic del Procediment Administratiu Com˙ de les Administracions P˙bliques.
- Presencialment amb cita prŔvia en el Registre General de l'Ajuntament de Calviß o en el Centre Municipal de Serveis de Palmanova.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.
DIGI CalviÓ L'Oficina d'Acompanyament Digital a la Ciutadania (DIGI CalviÓ) ofereix assistŔncia telef˛nica per a facilitar la tramitaciˇ de la solĚlicitud.

Tel. 871 51 00 91
Horari de 8.00 a 20:00h
Tributs Servei gratu´t.
Administraciˇ Local.
Centre directiu Ajuntament de CalviÓ.
Departament Desenvolupament Social, InfÓncia i Persones Majors.
Unitat tramitadora Desenvolupament Social, InfÓncia i Persones Majors.
Ďrgan que resol Junta de Govern Local.
Termini mÓxim de resoluciˇ i notificaciˇ Termini mÓxim de resoluciˇ: 3 mesos que comenšaran a comptar a partir de l'endemÓ de la finalitzaciˇ del termini per a presentar les solĚlicituds.
Efectes del silenci administratiu Desestimatori.
Resoluciˇ Posa fi a la via administrativa.
Recursos possibles Recurs potestatiu de reposiciˇ en el termini d'un mes davant el mateix ˛rgan que hagi dictat la resoluciˇ o bÚ recˇrrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciˇs-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicciˇ.
Prßctica de notificaciones Les resolucions seran publicades en el tauler d'anuncis municipal.
Quantia de la prestaciˇ econ˛mica Aquestes prestacions socials sˇn compatibles amb altres ajudes pel mateix concepte, i amb les prestacions socials de carÓcter econ˛mic regulades en la Llei 4/2023, de 27 de febrer, de prestacions socials de carÓcter econ˛mic de les Illes Balears.

La quantia de les prestacions socials de carÓcter econ˛mic serÓ la segŘent:

- Quantia per a matriculats en educaciˇ infantil segon cicle: 120 Ą
- Quantia per a matriculats en 1r d'educaciˇ primÓria: 120Ą
- Quantia per a matriculats en 2n d'educaciˇ primÓria: 120Ą
- Quantia per a matriculats en 3r d'educaciˇ primÓria: 140Ą
- Quantia per a matriculats en 4t d'educaciˇ primÓria: 160Ą
- Quantia per a matriculats en 5Ŕ d'educaciˇ primÓria: 160Ą
- Quantia per a matriculats en 6Ŕ d'educaciˇ primÓria: 160Ą
- Quantia per a matriculats en 1r d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria: 215Ą
- Quantia per a matriculats en 2n d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria: 215Ą
- Quantia per a matriculats en 3r d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria: 240Ą
- Quantia per a matriculats en 4t d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria: 240Ą
- Quantia per a matriculats en Batxiller: 240 Ą
Informaciˇ sobre la convocat˛ria 2023 1. El termini de presentaciˇ serÓ del 29 de maig al 30 de juny de 2023.

2. En cas de treballar per compte d'altri, la n˛mina a presentar serÓ la del mes d'abril de 2023.

3. En cas de treballar per compte propi, presentar la primera declaraciˇ trimestral de l'any en curs.

4. La unitat familiar no pot superar els segŘents lÝmits d'ingressos en el moment de presentar la solĚlicitud:
- Unitat familiar de 2 membres: limiti d'ingressos mensuals nets 1.620,00 Ą
- Unitat familiar de 3 membres: lÝmit d'ingressos mensuals nets 2.160,00 Ą
- Unitat familiar de 4 membres: lÝmit d'ingressos mensuals nets 2.700,00 Ą
- Unitat familiar de 5 membres: lÝmit d'ingressos mensuals nets 3.240,00 Ą
- Unitat familiar de 6 membres: lÝmit d'ingressos mensuals nets 3.780,00 Ą
- Unitat familiar de 7 o mÚs membres: lÝmit d'ingressos mensuals nets 4.320,00 Ą

Documentaciˇ que s'ha d'aportar
Tipus Presentaciˇ
SolĚlicitud: Presencial o a travÚs de formulari web. Obligatori Ambdues
Representaciˇ: Quan la persona solĚlicitant sigui el tutor/a legal ha de presentar el document que l'acrediti expedit per l'organisme corresponent, excepte si el va presentar en una altra convocat˛ria d'anys anteriors i no hi ha hagut variacions en aquest, fet que indicarÓ en la solĚlicitud. Opcional Ambdues
Acord de mediaciˇ: En els casos de separaciˇ matrimonial, divorci o separaciˇ de fet, s'haurÓ de presentar l'acord de mediaciˇ signat per totes les parts, la sentŔncia judicial o el conveni regulador ratificat judicialment, que reflecteixi qui ostenta la guarda i cust˛dia, excepte si ho va presentar en una altra convocat˛ria d'anys anteriors i no hi ha hagut variacions en aquest, fet que indicarÓ en la solĚlicitud. Si escau, s'haurÓ de presentar declaraciˇ responsable de traducciˇ del contingut de la sentŔncia de divorci/separaciˇ a una de les llengŘes oficials de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears, excepte si la va presentar en una altra convocat˛ria d'anys anteriors i no hi ha hagut variacions en aquesta, fet que indicarÓ en la solĚlicitud. Opcional Ambdues
N˛mina: En el cas de treballadors/as per compte d'altri, s'haurÓ de presentar la n˛mina o n˛mines especificades en cada convocat˛ria. Opcional Ambdues
Model 130 de l'IRPF: En el cas de treballadors/as per compte propi, s'haurÓ de presentar l'˙ltim model 130 d'autoliquidaciˇ del pagament fraccionat de l'IRPF previ a la presentaciˇ de la solĚlicitud per a activitats econ˛miques mitjanšant estimaciˇ directa normal o simplificada corresponent als mesos de gener, febrer i marš de l'any en curs. Opcional Ambdues
Model 131 d'autoliquidaciˇ trimestral del pagament fraccionat de l'IRPF: En el cas de treballadors/as per compte propi, s'haurÓ de presentar model 131 d'autoliquidaciˇ trimestral del pagament fraccionat de l'IRPF previ a la presentaciˇ de la solĚlicitud per a activitats econ˛miques mitjanšant estimaciˇ directa normal o simplificada corresponent als mesos de gener, febrer i marš de l'any en curs. Opcional Ambdues
Model 303 d'autoliquidaciˇ trimestral: En el cas de no presentar el model 130 o 131, corresponent als mesos de gener, febrer i marš de l'any en curs. Opcional Ambdues
Justificant de renda social garantida: En el cas de percebre-la. Opcional Ambdues
Una altra documentaciˇ: Es podrÓ presentar una altra documentaciˇ que la persona solĚlicitant consideri necessÓria per a l'acreditaciˇ de la seva situaciˇ socioecon˛mica. Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
Normativa
L 4/2023 Llei 4/2023, de 27 de febrer, de prestacions socials de carÓcter econ˛mic.
L 4/2009 Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears.
şL 39/2015 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques.
L 40/2015 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de RŔgim JurÝdic del Sector P˙blic.
L 47/2003 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General PressupostÓria.
L 7/1985 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rŔgim local.
RD 2/2004 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marš, pel qual s'aprova el text refˇs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
BASES Bases d'Execuciˇ del Pressupost del Ajuntament de CalviÓ de l'any en curs.

Tramitaciˇ telemÓtica