31/05/2023 06:03:05

Realitza les teves gestions

amb l'Ajuntament de Calvià

Sense limitació horària, sense desplaçaments, de manera ràpida i segura.

OpenCERTIACCodis DIR3

Els codis DIR3 són tres codis que s'assignen respectivament a: Òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable d'una entitat pública. I són obligatoris per poder emetre una factura electrònica a lAdministració pública.

Nom Àrea Codi FACe
Batlia LA00 - 088050
Turisme LA00 - 0386
Litoral LA00 - 03770
Cultura LA00 - 03520
Desenvolupament Social, Infància i Gent Gran LA00 - 16095
Salut LA00 - 03587
Igualtat LA00 - 16096
Habitatge LA00 - 03528
Comunicacions LA00 - 08051
Policia y Protecció Civil LA00 - 03769
Transparencia, Innovació i Qualitat LA00 - 08052
Informàtica i Noves Tecnologies LA00 - 03583
Aprovisionament i Contratació LA00 - 03515
Serveis Económics LA00 - 03789
PArticipació, Juventut i Memòria Democràtica LA00 - 03526
Medi Ambient i Transició Ecológica LA00 - 03776
Esports (ICE) LA00 - 03766
Recursos Humans LA00 - 03516
Secretarí LA00 - 03517
Infraestructures LA00 - 16097
Urbanisme LA00 - 03590
Oficina Revisió PGOU LA00 - 11065
Comerç i Activitats LA00 - 03791
Infraccions, Sancions i Inspecció LA00 - 03786
Patrimoni LA00 - 03522
IFOC LA00 - 03782